Alle berichten van wilhelmijn

HET ZIT NIET MEE

Het is weer zover. Ook nu moeten we weer melden dat onze avonden niet door gaan. Covid hakt er weer lekker in. We kunnen niet anders dan ons er maar bij neer leggen. Kortom: de knutselmiddag met Jacqueline van de Velde (quilt deskundige met winkel in Willemsoord) was voorlopig de laatste middag. ( ook al verplaatst). Deze middag waren we met 9 deelnemers en Alie als gastvrouw. We hebben allemaal prachtige kerstballen van lapjes stof gemaakt. Geweldig gezellige middag gehad.

Onze volgende avond staat gepland op donderdag 27 januari 2022. Traditioneel onze jaarvergadering met een aantal verplichte stukken als financieel overzicht, bestuursverkiezing ( dit jaar Hennie van der Meer aftredend en niet herkiesbaar) en het jaarverslag. De grootste helft van de vergadering is bedoeld voor een gast en een hapje en drankje. Wie of wat? Later meer. Ook presenteren we als bestuur dan ons nieuwe programma voor 2022.

Jullie zien, we blijven positief. We gaan zien wat komende tijd ons gaat brengen. Houdt elkaar een beetje in de gaten, sommigen van ons hebben te stellen met ziekte van zich zelf of een huisgenoot en kunnen een steuntje wel gebruiken.

Hopelijk tot 27 januari.  Rest ons jullie allemaal  fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en actief 2022. Annet, Marry, Hennie, Alie en Julia